2008-09-05 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

05.09.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 05.09.2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 5. septembra sēdē apstiprināja “Pārapdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas normatīvos noteikumus”, kas izstrādāti, lai ieviestu tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2005/68/EK “Par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem”. Noteikumi ir saistoši pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm, lai noteiktu maksātspējas prasības izpildi un novērtētu finansiālās darbības stabilitāti.

Padome nolēma apstiprināt grozījumus “Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos”. Grozījumi noteikumos izstrādāti, lai precizētu nedzīvības apdrošinātāju pašu līdzekļu aprēķinu, ņemot vērā pārvērtēšanas rezervju iekļaušanu pašu līdzekļu aprēķinā.

Padome apstiprināja grozījumus “Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos”, kas izstrādāti, lai precizētu dzīvības apdrošinātāju pašu līdzekļu aprēķinu, ņemot vērā pārvērtēšanas rezervju iekļaušanu pašu līdzekļu aprēķinā. 

Padome nolēma apstiprināt grozījumus “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumos”. Grozījumi izstrādāti, lai izslēgtu noteikumu punktus par tādu atļauju izsniegšanu, kas bija nepieciešamas, piemērojot “Konsolidētās uzraudzības noteikumus”, “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumus” un “Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumus”, jo minētie noteikumi jau ietver nosacījumus atļauju izsniegšanai vai atsauces uz normatīvajiem noteikumiem par iekšējo modeļu piemērošanu.

Padome apstiprināja grozījumus “Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumos”, kas sagatavoti, lai precizētu kritērijus iekšgrupas riska darījumu neierobežošanai.

Padome konstatēja, ka AS “Saldus mežrūpniecība” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, nekavējoties neveicot grozījumus tās iekšējās informācijas turētāju sarakstā, un nolēma izteikt AS “Saldus mežrūpniecība” brīdinājumu par minēto likuma pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 12. septembrī plkst. 10.00.

Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808
E-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm