2008-10-01 Par finanšu stabilitātes rādītājiem

01.10.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 01.10.2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par finanšu stabilitātes rādītājiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) vēlas informēt, ka Latvijas banku finanšu stabilitātes rādītāji šobrīd ir augsti un pasaules finanšu tirgos notikušo satricinājumu cēloņi bija saistīti ar pilnīgu likviditātes trūkumu un bankrotējušo tirgus dalībnieku apjomīgajiem ieguldījumiem sarežģītos finanšu instrumentos. Latvijā nav nevienas šāda veida krīzei pakļautas bankas.

Viens no cēloņiem, kas izraisīja atsevišķu pasaules finanšu tirgus dalībnieku bankrotus, bija šo tirgus dalībnieku pilnīgs likviditātes trūkums un nespēja atgūt piesaistītos finanšu resursus.

Komisija ir apzinājusi šogad Latvijas banku starptautiskajos tirgos piesaistīto finanšu līdzekļu atmaksas termiņus un apjomu. Pamatojoties uz augsto likviditātes rādītāju, ir zināms, ka Latvijas bankas ir finansiāli gatavas veikt šo līdzekļu atmaksu noteiktajā termiņā un apjomā.

Turklāt tās bankas, kuras skāra finanšu krīze pasaulē, bija veidojušas ļoti apjomīgus ieguldījumus strukturētajos un atvasinātajos finanšu instrumentos ASV un Lielbritānijas hipotekārajā tirgū bez nozīmīga aizņēmuma nodrošinājuma.

Komisija vēlas arī norādīt, ka Latvijā ir salīdzinoši ļoti neliels finanšu instrumentu tirgus – publiskajā apgrozībā ir maz kompāniju akciju, turklāt starp šīm kompānijām nav tādu lielu uzņēmumu, kuru akciju cenu būtiska krišanās radītu draudus finanšu sistēmai. Savukārt ASV tirgus līderu krahs prasa nekavējošu šīs valsts varas institūciju iejaukšanos.

Komisija ik dienu veic Latvijas banku finanšu stabilitātes rādītāju monitoringu. Šobrīd visu Latvijas banku kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji ir stabili un pārsniedz likumā noteikto minimumu. Latvijas banku likviditāte ir 50.7% (noteiktais normatīvs ir 30%). Visām Latvijas bankām arī pašu kapitāls pārsniedz minimālo kapitāla prasību. Kopumā banku sistēmā šis pārsniegums ir 615. milj. latu jeb 52% un, ņemot vērā 2008. gadā jau gūto peļņu, šis kapitāla “buferis” ir 772. milj. latu jeb 65%.

Turklāt vairākas Latvijas bankas šī gada pirmā pusgada peļņu ir iekļāvušas pašu kapitālā, kas nozīmē vēl lielāku kapitāla pietiekamības rādītāju šiem tirgus dalībniekiem.

Agnese Joela

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 6777 4808

e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm