2008-10-16 Par valsts garantētās atlīdzības paaugstināšanu Latvijas bankās līdz 50 000 eiro

16.10.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 16. 10. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par valsts garantētās atlīdzības paaugstināšanu Latvijas bankās līdz 50 000 eiro

Latvijas Republikas Saeima šodien ir pieņēmusi grozījumus Noguldījumu garantiju likumā, kas paredz valsts garantēto atlīdzību Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) paaugstināt līdz 50 000 eiro (35 000 latu). Grozījumi veikti, lai sekotu Eiropas Ekonomikas un finanšu jautājumu Ministru Padomes (ECOFIN) sanāksmē š.g. 7. oktobrī pieņemtajam lēmumam līdz 50 000 eiro paaugstināt garantēto atlīdzību ES dalībvalstīs. Tādējādi turpmāk visiem Latvijas banku klientiem (un šo banku filiāļu klientiem ārvalstīs) katrā bankā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā) iespējamā noguldījumu nepieejamības gadījumā tiek garantēti 50 000 eiro (35 000 latu). Valsts garantētā atlīdzība attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem, u.c.

Nepieciešamības gadījumā valsts garantētā atlīdzība tiek izmaksāta no Noguldījumu garantiju fonda (turpmāk – Fonds). Fonda līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK). 2008. gada jūlija beigās Fondā bija uzkrāti 77.7 miljoni latu. Fonda līdzekļi kopš 1998. gada ir veidojušies sākotnēji no valsts budžeta vienreizējas iemaksas 0.5 miljonu latu apmērā un Latvijas Bankas vienreizējas iemaksas 0.5 miljonu latu apmērā. Šobrīd Fonda līdzekļi tiek uzkrāti no noguldījumu piesaistītāju (t.i. bankas un krājaizdevu sabiedrības) ik ceturkšņa maksājumiem, kā arī no Fonda līdzekļu pārvaldīšanā gūtajiem ienākumiem. 2007. gadā no Fonda līdzekļu pārvaldīšanas gūtie papildu ienākumi bija 2.4 miljoni latu. FKTK tos nodrošināja, veicot ieguldījumus Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmēs.

Ja Fondā noguldījumu nepieejamības gadījumā nepietiek līdzekļu, lai veiktu valsts garantētās izmaksas, tās saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ar FKTK starpniecību tiek izmaksātas no valsts budžeta. Kopš Fonda izveidošanas līdz šim Latvijā nav bijis neviena noguldījumu nepieejamības gadījuma, kurā būtu bijis nepieciešams veikt izmaksas no Fonda.

Kopumā Latvijā šobrīd darbojas 26 bankas, no tām 5 ir ārvalstu banku filiāles.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm