2008-10-17 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

17.10.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 17. 10. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 17. oktobra sēdē konstatēja, ka Gatis Poišs paziņojumu par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” balsstiesīgo akciju iegūšanu vairāk nekā 5 procentu apmērā no kopējā AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” balsstiesīgo akciju skaita nav iesniedzis ne AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, ne Finanšu un kapitāla tirgus komisijai Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā, un nolēma izteikt Gatim Poišam brīdinājumu par paziņojuma par līdzdalības iegūšanu savlaicīgu neiesniegšanu.

Padome konstatēja, ka Zenta Šīrante paziņojumu par 30,000 AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” akciju iegūšanu 08.02.2008. nav iesniegusi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētajā termiņā ne AS ”Rīgas starptautiskā autoosta”, ne Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, un nolēma izteikt Zentai Šīrantei brīdinājumu par paziņojumu savlaicīgu neiesniegšanu.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “RB Asset Management” ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nodibināto slēgto ieguldījumu fondu ” RB Opportunity Fund – I” un atļaut izteikt publisko piedāvājumu par 150 (viens simts piecdesmit) ieguldījumu apliecību ar kopējo vērtību 15 000 000 (piecpadsmit miljoni) eiro.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada . 24. oktobrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm