2008-11-21 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

21.11.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 21. 11. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 21. novembra sēdē apstiprināja grozījumus normatīvajos noteikumos “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem”. Grozījumi tika izstrādāti, jo ir papildināts Eiropas Vērtspapīru uzraugu komitejas projekts Transaction Reporting Exchange Mehanism (TREM) un līdz ar to ir nepieciešamas izmaiņas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izstrādātājā Darījumu ziņošanas sistēmā, ar kuru tiek realizēts TREM projekts Latvijā.

Padome konstatēja, ka AS ”Rīgas kuģu būvētava” nav Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā publicējusi AS ”Rīgas kuģu būvētava” starpperiodu pārskatu par 2007. gada deviņiem mēnešiem, kā arī informācijas atklāšanā par investīcijām, jaunu valdes locekli, līgumu ar Aizsardzības ministriju un dividenžu izmaksu nav ievērojusi AS ”Rīgas Fondu birža” noteikumus ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos”, un nolēma izteikt AS ”Rīgas kuģu būvētava” brīdinājumu par minētajiem finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem.

Padome, izskatījusi ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Invalda Asset Management Latvia” iesniegumu ar lūgumu atļaut sākt atvērto ieguldījumu fondu “Valsts obligāciju fonds” un “Internacionālo akciju fondu fonds” likvidāciju, konstatēja, ka dokumenti atbilst likuma prasībām un šāda likvidācija neaizskar fondu ieguldītāju likumīgās intereses, un nolēma atļaut ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Invalda Asset Management Latvia” sākt atvērto ieguldījumu fondu “Valsts obligāciju fonds” un “Internacionālo akciju fondu fonds” likvidāciju.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 28. novembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm