2008-12-02 Par ierobežojumu noteikšanu saistību izpildē a/s “Parex banka”

02.12.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 02. 12. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ierobežojumu noteikšanu saistību izpildē a/s “Parex banka”

Latvijas Republikas Ministru kabinets un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk –Komisija) 01.12.2008. ir pieņēmusi lēmumu par saistību izpildes ierobežojumiem a /s “Parex banka ” (turpmāk – Banka). Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu Komisijai ir pienākums veikt pasākumus, kas nodrošinātu finanšu sektora stabilu darbību un iespējas pienācīgi veikt finanšu darījumus, kā arī aizsargātu noguldītāju mantu. Lēmums pieņemts saistībā ar pārmērīgu noguldījumu un citu piesaistīto līdzekļu aizplūdi. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi Bankai 01.12.2008.

Turpmāk Bankai ir atļauts veikt debeta operācijas (tai skaitā, ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā), bankas klientiem fiziskām personām ne vairāk kā 35 000 latu apmērā kalendārajā mēnesī. Bankai noteikts aizliegums veikt debeta operācijas ((tai skaitā, ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā) klientiem juridiskām personām, ja šīs operācijas nav paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai. Savukārt minētajām operācijām saimnieciskās darbības veikšanai juridiskām personām ir noteikti šādi ierobežojumi – 35 000 latu (ar darbinieku skaitu līdz 10) un 350 000 latu (ar darbinieku skaitu no 11 – 250) kalendārajā mēnesī.

Ierobežojumi nav attiecināmi uz operācijām saimnieciskās darbības veikšanai juridiskām personām, ja to darbinieku skaits pārsniedz 250, tāpat uz maksājumiem valsts budžetā, valsts un pašvaldību iestādēm, darījumiem ar Latvijas Banku, maksājumiem komercsabiedrībām, kuru darbība saistīta ar preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību regulējamās nozarēs, un saistību pret šīm komercsabiedrībām izpildi, piesaistīto noguldījumu procentu maksājumiem, kā arī saistību pret Banku un tās meitas sabiedrībām izpildi.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm