2008-12-19 Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

19.12.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 19. 12 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 19. decembra sēdē apstiprināja “Licenču pārapdrošināšanas veikšanai piešķiršanas normatīvos noteikumus”, lai ieviestu Pārapdrošināšanas likumā noteikto kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz un pārreģistrē licenci pārapdrošināšanas veikšanai Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētām komercsabiedrībām, kas reģistrētas kā akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību , vai Eiropas komercsabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm.

Padome konstatēja, ka AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” revidēto 2007. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā nepublicēja Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā, neizpildot likuma prasības par revidētā gada pārskata publicēšanu ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām , un saskaņā ar likumā Komisijai piešķirtajām tiesībām nolēma p ublicēt šī lēmuma rezolutīvo daļu Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 9. janvārī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm