2008-17-12 Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem novembrī

17.12.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 17. 12. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem novembrī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir apkopojusi operatīvos datus par Latvijas banku darbības rādītājiem šā gada novembrī. Latvijas banku kopējie aktīvi novembrī ir palielinājušies par 468 miljoniem latu jeb 2%, to apmērs novembra beigās sasniedza 23.4 miljardus latu. Noguldījumu apmērs kopumā Latvijas bankās novembrī ir palielinājies par 0.7% jeb 67 miljoniem latu.

Latvijas banku sektora likviditātes rādītājs ir 48.7%, kas būtiski pārsniedz normatīvu 30%. 2008. gada laikā bankas turpināja stiprināt kapitāla bāzi – piesaistītais banku subordinētais kapitāls ir palielināts par 43.8%.

Kredītu īpatsvars kopējos Latvijas banku aktīvos šobrīd sasniedz 71.6%. Iepriekšējo četru gadu augstie kreditēšanas pieauguma tempi (vidēji 55% gadā) šā gada nogalē ekonomikas lejupslīdes un resursu sadārdzināšanās posmā ir mazinājušies. Novembra operatīvie dati rāda 14.6% kredītu pieauguma tempu šajā gadā (novembrī, salīdzinot ar oktobri mīnus 0.1% jeb 14.3 miljoni latu mazāk). Kopumā novembra beigās kredītos bija izsniegti 16.8 miljardi latu.

Banku izveidotie uzkrājumi peļņu nenesošiem kredītiem novembra beigās sasniedza 1.2% no kredītportfeļa, oktobrī tie bija 0.95%, tādējādi mēneša laikā banku uzkrājumi peļņu nenesošiem kredītiem ir auguši par 0.25 procentu punktiem. Komisija jau ir prognozējusi, ka šajā ekonomikas rādītāju pazemināšanās posmā uzkrājumu apmēri nedrošiem kredītiem 2008. gada beigās varētu augt līdz 2% no kredītportfeļa. Komisija regulāri seko kredītu kvalitātes rādītājiem bankās, lai novērstu situāciju, ka dažām bankām uzkrājumi nedrošajiem kredītiem varētu būt nepietiekami.

Pieaugot izdevumiem uzkrājumu veidošanai, kā arī sadārdzinoties resursiem un samazinoties kreditēšanas tempiem, tāpat kā visā ES banku sektorā arī Latvijā ir pazeminājusies banku pelnītspēja. 2008. gada 11 mēnešos banku peļņa bija 208 milj. latu, kas ir par 36% mazāk nekā attiecīgajā laika posmā 2007. gadā.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu operatīvo kopsavilkumu par novembri pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm