2012. gadā privātie pensiju fondi nopelnīja 163.9 tūkst. latu

21.02.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 21.02.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2012. gadā privātie pensiju fondi nopelnīja 163.9 tūkst. latu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) sagatavotā informāciju liecina, ka 2012. gadā privātie pensiju fondi nopelnīja 163.9 tūkst. latu, kas ir trīs reizes vairāk, salīdzinot ar 2011. gadu. Tajā pašā laikā to aktīvu apjoms pieauga par 8,8% un gada beigās sasniedza 2 milj. latu.

2012. gadā dalībnieku skaits privātajos pensiju plānos pieauga par 8.9 tūkst. jeb 4.5%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un kopējais privāto pensiju plāniem pievienojušais dalībnieku skaits gada beigās sasniedza 207 523, kas ir 19.8% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 21.2 milj. latu jeb par 16% vairāk nekā pagājušā gadā, t.sk. par 29% pieauga arī pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs, bet darba devēju iemaksu apmērs turpināja sarukt (par 5.6%). Tajā pašā laikā no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 8 milj. latu jeb par 21% vairāk nekā iepriekšējā gadā, t.sk. lielākā daļa jeb 97.7% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.
 
Veiksmīgas investīciju darbības rezultātā pensiju plānu ieguldījumu vērtība pieauga un vidējais pensiju plānu ienesīgums 2012. gadā sasniedza 8.5% (2011. gadā tas bija mīnus 2.7%), individuāliem plāniem ienesīgums bija robežās no 2.2% līdz 11.3%.

Savukārt pensiju plānos uzkrātais pensiju kapitāla apmērs pieauga par 19%, salīdzinot ar 2011. gadu, un 2012. gada beigās sasniedza 142 milj. latu.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā joprojām lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (55%), kā arī parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (29%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2011. gada beigām, būtiski nemainījās (+0.3%) un gada beigās sasniedza 44.9 milj. latu jeb 32% no kopējiem ieguldījumiem. Tajā pašā laikā no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 95.4% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2012. gadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/pensiju fondi/”.

1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv


Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67774808, 26893967
marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm