2013. gada pirmajā pusgadā pensiju 3. līmeņa dalībnieku iemaksas pirmoreiz pārsniedza pirmskrīzes līmeni

22.08.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
22.08.2013.

2013. gada pirmajā pusgadā pensiju 3. līmeņa dalībnieku iemaksas pirmoreiz pārsniedza pirmskrīzes līmeni

2013. gada pirmā pusgada beigās privāto pensiju fondu plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 149.3 milj. latu, kopš gada sākuma pieaugot par 4.8%, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) operatīvā informācija par privāto pensiju fondu darbības rezultātiem. Uzkrātā pensiju kapitāla pieaugumu galvenokārt nodrošināja strauji augošās pensiju plānu iemaksas, kas pirmo reizi pārsniedza pirmskrīzes līmeni.

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 11.8 milj. latu, kas ir par 51% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Galvenokārt turpināja strauji pieaugt pensiju plānu dalībnieku iemaksas (par 81%), savukārt darba devēju iemaksas pieauga nedaudz (par 5%). Tajā pašā laikā no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 4.4 milj. latu jeb par 4% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, t.sk. lielākā daļa (94%) tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu 6 mēnešu ienesīgums 2013. gada pirmajā pusgadā mazinājās, sasniedzot vien 0.1%, salīdzinot ar 3.7% 2012. gada attiecīgajā periodā. Individuāliem plāniem ienesīgums bija robežās no mīnus 3% līdz plus 4%.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā joprojām lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (56%), kā arī parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (31%).

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs sasniedza 46 milj. latu jeb 32% no kopējiem ieguldījumiem, t.i. par 1.7% vairāk nekā 2012. gada pirmā pusgada beigās. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 92.8% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojušais dalībnieku skaits pusgada beigās sasniedza 202725, t.i. 20.2% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1, jeb par 4.8 tūkst. dalībnieku mazāk nekā gada sākumā.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada pirmo pusgadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

 1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm