2016. gadu banku sektors noslēdza ar peļņu 453.8 milj. eiro apmērā

27.01.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2016. gada decembrī. 

Banku sektors kopumā 2016. gadā darbojās ar peļņu 453.8 milj. eiro apmērā. Šajā periodā ar peļņu darbojās visas 16 Latvijas bankas un trīs no septiņām ārvalstu banku filiālēm (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos 97.7%).

Decembrī rezidentu noguldījumu atlikums kopumā pieauga (par 0.7% jeb 84 milj. eiro), tomēr to dinamika pa noguldītāju kategorijām bija atšķirīga – sezonalitāte iezīmēja būtisku privāto nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumu atlikumu pieaugumu (attiecīgi par 7% un 3%), savukārt valdības un finanšu institūciju noguldījumi saruka (attiecīgi par 18% un 9%). Nerezidentu noguldījumu tālāka samazinājuma (par 6.1% jeb 596 milj. eiro) ietekmē saruka arī kopējo piesaistīto noguldījumu atlikums un decembra beigās sasniedza 21.4 mljrd. eiro.

Kopējā kredītportfeļa atlikums decembrī nebūtiski saruka (par 0.3% jeb 44 milj. eiro), t.sk. nedaudz samazinājās gan rezidentu uzņēmumu kredītportfelis (par 0.1% jeb 9 milj. eiro), gan rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis (par 0.4% jeb 20 milj.eiro), gan arī nerezidentiem izsniegto kredītu apmērs (par 0.4% jeb ~9 milj. eiro).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada decembri ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/: http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/menesa-parskati/5227-banku-menesa-bilances-parskatu-kopsavilkums-2015-gada-sadalijuma-pa-menesiem.html

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808
E: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm