2017. gada 1. ceturksnī Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu atlikums turpināja pieaugt

15.06.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2017. gada 1. ceturksnī.

Pārskata ceturksnī krājaizdevu sabiedrību kopējais aktīvu apmērs turpināja pieaugt (par 297 tūkst. eiro jeb 1.1%) un marta beigās sasniedza 27.5 milj. eiro. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, t.i., kapitāla pietiekamība marta beigās bija 21.8% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 10%).

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums pārskata ceturksnī turpināja augt (par 0.6 milj. eiro jeb par 3.1%) un marta beigās sasniedza 20.1 milj. eiro, pieaugumu galvenokārt nodrošināja kredīti mājokļa iegādei (+0.3 milj. eiro) un patēriņa kredīti (+0.3 milj. eiro).

Savukārt kredītportfeļa kvalitāte nedaudz pasliktinājās – 61.9% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 33.4% – kā uzraugāmie un 4.6% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma (decembra beigās attiecīgi – 63.3%, 31.9% un 4.8%).

Kopumā pārskata ceturksnī krājaizdevu sabiedrības nopelnīja 105 tūkst. eiro, jeb divas reizes mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Peļņas sarukumu ietekmēja gan kredītportfeļa kvalitātes pasliktināšanās (izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem auga par 56%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu), gan administratīvo izdevumu pieaugums (par ~8%). Pārskata periodā ar peļņu strādāja lielākā daļa (23) krājaizdevu sabiedrību kopā nopelnot 114 tūkst. eiro.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808
E: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm