2017. gada 1. ceturksnī pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieaudzis par aptuveni 5%

06.06.2017
  • Sadaļa:
2017. gada 1. ceturksnī valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 5.1% jeb 141.9 miljoniem eiro, marta beigās sasniedzot 2.9 mljrd. eiro. 

Ceturkšņa laikā akciju tirgos dominēja pozitīvs noskaņojums un Eiropas akciju indekss STOXX Europe 600 Index ceturkšņa laikā pieauga par 5.5%. Tādējādi gada pirmajā ceturksnī labākus rezultātus uzrādīja aktīvie plāni. Visi aktīvie plāni ceturksni noslēdza ar pozitīvu trīs mēnešu ienesīgumu robežās no 1.7% līdz 3.9%. Konservatīvajiem plāniem tas bija no -0.4% līdz 1.0%, savukārt sabalansētajiem plāniem – no 0.8% līdz 2.1%.

Marta beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (47.4%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (39.9%). 51% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos1 un 43% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Pārvaldniekiem saskatot potenciāli ienesīgākas ieguldījumu iespējas, prasību uz pieprasījumu īpatsvars kopējā ieguldījumu portfelī marta beigās saruka līdz 7.2%, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars veidoja 3.1%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2016. gada beigām samazinājās par 6.1% un marta beigās veidoja 898.3 milj. eiro jeb 30.7% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. 465.7 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 97 milj. eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 3.8 milj. eiro – akcijās, 27.1 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 5.5 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 299.2 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). No visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 94% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu emitentu vērtspapīros, t.sk. lielāko daļu Luksemburgas, Īrijas un Lietuvas.

Līdz marta beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 269 5652 dalībnieki, t.sk. 63.5% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri pirmā ceturkšņa laikā bija mainījuši ieguldījumu plānus, sasniedza 83.9 tūkstošus, kas ir par 44% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada pirmo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

  1 avots: Bloomberg

  2Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).

  3Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm