2017. gada deviņos mēnešos ieguldījumu fondu aktīvi nedaudz samazinājās, savukārt alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi mēreni pieauga

08.12.2017
  • Sadaļa:
2017. gada deviņos mēnešos ieguldījumu fondu aktīvi samazinājās par 3.8%, septembra beigās sasniedzot 210 miljonus eiro, savukārt alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pieauga par 13.8%, trešā ceturkšņa beigās sasniedzot 163.2 miljonus eiro.

IEGULDĪJUMU FONDI

Obligāciju fondi

2017. gada 30. septembrī obligāciju fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no -10.2% līdz 6.6%. Šo fondu kopējie aktīvi kopš gada sākuma samazinājās par 4.1% un septembra beigās sasniedza 173 miljonus eiro.

Jauktie fondi

Jaukto fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no -4.9% līdz 6.1%. Šo fondu aktīvi trešā ceturkšņa beigās sasniedza 13.4 miljonus eiro un kopš gada sākuma tie pieauga par 1.9%.

Akciju fondi

Akciju fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no -4.8% līdz 10.1%. Septembra beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 23.6 miljonus eiro, kopš gada sākuma samazinoties par 4.6%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos akciju fondu aktīvos deviņu mēnešu laikā samazinājās no 13.5% līdz 8.7%.

ALTERNATĪVIE FONDI

Deviņos mēnešos alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pieauga par 13.8%, septembra beigās sasniedzot 163.2 milj. eiro. Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi pieauga par 33%, trešā ceturkšņa beigās sasniedzot 105.6 miljonus eiro, savukārt nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi samazinājās par 10%, septembra beigās sasniedzot 57.6 miljonus eiro.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm