2018. gada 1.ceturksnī pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 2.1%

12.06.2018
  • Sadaļa:
1. ceturksnī valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 2.1% jeb 68.8 miljoniem eiro, marta beigās sasniedzot 3.35 mljrd. eiro.

Gada pirmajos trijos mēnešos akciju tirgos bija vērojami strauji kritumi – ceturkšņa laikā pasaules akciju indekss (MXWD Index) zaudēja 1.4% no savas vērtības, savukārt Eiropas akciju indekss STOXX Europe 600 Index saruka par 4.7%. Pārskata ceturksnī aktīvo plānu ienesīgums bija robežās no -3% līdz -0.6%, sabalansētajiem plāniem tas bija no -2% līdz -1%, savukārt konservatīvajiem no -1.4% līdz 0.1%.

Marta beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (45.2%) un ieguldījumu fondu apliecībām (45.1%). 53% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos[1] un 40% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm īpatsvars kopējā ieguldījumu portfelī marta beigās veidoja 4.4%, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars – 2.1%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2017.gada beigām samazinājās par 2.1% un marta beigās veidoja 695.2 milj. eiro jeb 20.7% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. 360.1 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 76.3 milj. eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 4.3 milj. eiro – akcijās, 31 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 10.4 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 213.1 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). No visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 93% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu emitentu vērtspapīros, t.sk. lielāko daļu Luksemburgas, Īrijas un Lietuvas.

Līdz marta beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 279 404[2]  dalībnieki, t.sk. 64.9% bija pievienojušies obligātā kārtā [3].

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2018. gada pirmo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

________________________________________
[1] Avots: Bloomberg
[2] Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
[3] Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm