2021. gada 1. pusgadā 2. pensiju līmenī pozitīvs ieguldījumu plānu vidējais ienesīgums

03.09.2021
  • Sadaļa:
2021. gada pirmā pusgada beigās valsts fondēto pensiju shēmas aktīvu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējo gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 21.1% un sasniedza 5.57 mljrd. eiro. To veicināja gan pieaugošās iemaksas, gan arī pozitīvs ieguldījumu vidējais ienesīgums. Lai gan Covid-19 pandēmijas izraisīto finanšu tirgu svārstību rezultātā ieguldījumu plānu vidējā vērtība pagājušā gada 2. ceturksnī nokritās līdz -3.8%, 2021. gada otrais ceturksnis tika noslēgts ar pozitīvu ieguldījumu plānu vidējo ienesīgumu 4.7% apmērā.

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums šī gada sešos mēnešos bija 232 milj. eiro, ko ietekmēja aktīvu cenu pieaugums. Šī gada otrā ceturkšņa beigās konservatīvo plānu ienesīgums bija robežās no -1.6% līdz 0.4%, sabalansētajiem plāniem no 2.4% līdz 3.5%, savukārt aktīvajiem no 4.5% līdz 11.5%.

Salīdzinot ar pagājušā pusgada datiem, iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā ir pieaugušas par 1.9%. Aktīvajos ieguldījumu plānos iemaksu apjoms ir pieaudzis par 10.8%, savukārt konservatīvajos un sabalansētajos plānos ir vērojams iemaksu samazinājums. Aktīvajos ieguldījumu plānos ir izvietots 71% shēmas aktīvu.

Šī gada 2. ceturksnis ir nesis pensiju plānu strukturālas izmaiņas. IPAS “Luminor Asset Management” ir izveidojis jaunu indeksu ieguldījumu plānu “Ilgtspējīgā nākotne”, kā arī vairāki IPAS “CBL Asset Management” un  IPAS “SEB Investment Management” ieguldījumu plāni ir apvienošanas procesā, kas tiks noslēgts šī gada oktobrī. Tai skaitā ieguldījuma plāns “SEB Eiropas plāns” tiks pievienots plānam “SEB aktīvais”, kā arī IPAS “CBL Asset Management” paredzējis ieguldījumu plānus “Daugava” un “Venta” pievienot plānam “CBL Universālais ieguldījumu plāns”, savukārt plāns “Gauja” tiks pievienots ieguldījumu plānam “CBL Aktīvais ieguldījumu plāns”.

Pirmā pusgada beigās valsts fondēto pensiju shēmā bija iekļauti 1 292 905 dalībnieki. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 2. ceturkšņa datiem, ir samazinājies par 0.4%, ko veicinājusi gan valsts demogrāfiskā situācija, gan Covid-19 pandēmijas negatīvā ietekme uz situāciju darba tirgū.


Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!