2021. gadā privāto pensiju plānu neto aktīvu pieaugums – 19.7%

21.03.2022
  • Sadaļa:
2021. gads privāto pensiju plānu segmentā noslēgts ar 19.7% neto aktīvu pieaugumu, sasniedzot 729.44 milj. eiro. Neto aktīvu pieaugumu veicinājis pozitīvais pensiju plānu vidējais ienesīgums 6.9% apmērā, kā arī kopējais iemaksu pieaugums par 20.5%. Iedzīvotāji straujāk kāpināja iemaksas aktīvajos pensiju plānos, to pieaugums bija 28.7% un īpatsvars kopējās iemaksās sasniedza 45.2%. Savukārt iemaksas sabalansētajos un konservatīvajos pensiju plānos pieauga par 14.4%, un to īpatsvars bija 54.8%.

2021. gads bijis aktīvs jaunu pensiju plānu reģistrēšanā. Izsniegta licence vienam pensiju fondam darbības uzsākšanai, kā arī reģistrēti pieci jauni pensiju plāni, palielinot kopējo pensiju plānu skaitu no 16 līdz 21. Jauna tirgus dalībnieka ienākšana tirgū un pensiju plānu klāsta paplašināšana ir likusi stabilu pamatu jaunu ieguldītāju piesaistē, kā arī dod iespēju esošajiem dalībniekiem pārskatīt izvēlētās ieguldījumu stratēģijas atbilstību individuālajiem mērķiem.

Kopējais dalībnieku skaits ir pieaudzis no 336 līdz 363 tūkstošiem, sasniedzot 39% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Individuālo dalībnieku skaits pieauga par 9.3% jeb 26.5 tūkstošiem. Savukārt dalībnieku skaits, par kuriem iemaksas veic darba devējs, palielinājās lēnāk, vien par 1.8% jeb 0.9 tūkstošiem. Pārskata perioda beigās 85% no kopējā dalībnieku skaita iemaksas veica paši, bez darba devēju iesaistes.

Arī vidējā iemaksātā summa uz vienu aktīvo pensiju plāna dalībnieku 2021. gada laikā pieauga par 7.6%, sasniedzot 50.05 eiro mēnesī.

2021. gadā turpināja samazināties pensiju plānu pārvaldīšanas izdevumu kopējais līmenis – administratīvo izdevumu un ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumu attiecība pret neto aktīviem 2021. gadā bija 0.9%, atsevišķiem pensiju plāniem variējot robežās no 0.1% līdz 2.5%.

Informācija par Latvijas pensiju 2. un 3. līmeņa darbības rādītājiem aplūkojama arī infografikā: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2022/03/20220304_VFPS_PPF-infografika.pdf.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
vadītāja Dace Jansone
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!