Anulēti SIA “WoT” un GPN DATA LATVIA, SIA ieraksti maksājumu iestāžu reģistrā

28.02.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu anulēt SIA “WoT”  un GPN DATA LATVIA, SIA ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā.

Ieraksti maksājumu iestāžu reģistrā anulēti saistībā ar izmaiņām Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (turpmāk – Likums), kas stājās spēkā 8.07.2018. un to pārejas noteikumiem. Tie paredz, ka iestāde, kura reģistrēta maksājumu iestāžu reģistrā, bet neatbilst jaunajiem nosacījumiem, kas izvirzīti reģistrētas maksājumu iestādes statusam, līdz 13.09.2018. iesniedz FKTK dokumentus licences saņemšanai. Situācijās, kad dokumenti licences saņemšanai nav iesniegti, un licence līdz 13.01.2019. nav saņemta vai iestāde nav apliecinājusi savu atbilstību reģistrētas maksājumu iestādes statusam, tā tiek izslēgta no maksājumu iestāžu reģistra un tai ir aizliegts sniegt maksājumu pakalpojumus.

SIA “WoT” un GPN DATA LATVIA, SIA nav izpildījušas likuma pārejas nosacījumus, tām ir slēgti klientu līdzekļu konti kredītiestādēs un tās vairs nesniedz pakalpojumus, turklāt GPN DATA LATVIA, SIA iesniegusi FKTK lūgumu anulēt ierakstu reģistrā un apliecinājusi, ka tai nepastāv saistības pret tās klientiem – maksājumu pakalpojumu izmantotājiem. Ņemot vērā minēto, pieņemts lēmums anulēt abu iestāžu ierakstus maksājumu iestāžu reģistrā.

Latvijā turpina darboties deviņas reģistrētas un trīs licencētas maksājumu iestādes. Maksājumu iestādes tiek reģistrētas maksājumu iestāžu reģistrā, kurš ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-pakalpojumu-sniedzeji/maksajumu-iestades/registretas-maksajumu-iestades.html

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm