Anulēts SIA “FSC EU” ieraksts elektroniskās naudas iestāžu reģistrā

21.03.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu anulēt SIA “FSC EU” ierakstu elektroniskās naudas iestāžu reģistrā, jo FKTK SIA “FSC EU” darbībā ir konstatējusi nozīmīgus trūkumus un nepilnības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā, kā arī būtiskus un ilgstošus vairāku normatīvo aktu pārkāpumus.

Saskaņā ar pieņemto lēmumu SIA “FSC EU” pakalpojumu sniegšana tiek apturēta ar 22.03.2017. plkst. 00:00.

SIA “FSC EU” ir pienākums naudas līdzekļus, kas tās klientu vārdā saņemti līdz 22.03.2017. plkst. 00.00, pārskaitīt uz klientu kontiem kredītiestādēs. Savukārt pēc 22.03.2017. plkst. 00:00 SIA “FSC EU” nepieņem klientu un trešo personu naudas līdzekļus savu klientu vārdā.

FKTK ir noteikusi pienākumu SIA “FSC EU” nekavējoties informēt savus klientus un sadarbības partnerus par pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu.

FKTK sekos līdzi, lai iestādes klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas, un SIA “FSC EU” pilnībā izpildītu saistības pret saviem klientiem.

Latvijā turpina darboties 11 reģistrētas un trīs licencētās elektroniskās naudas iestādes. Elektroniskās naudas iestādes tiek reģistrētas iestāžu reģistrā, kurš regulāri tiek atjaunināts un ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/elektroniskas-naudas-iestades/licencetas-elektroniskas-nauda.html

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm