Apdrošināšanas sabiedrību peļņa 2017. gadā sasniedza 16 miljonus eiro

19.03.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi informāciju par apdrošinātāju darbības rezultātiem 2017. gada 4 ceturkšņos.

Apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs 2017. gada laikā strauji pieauga (par 21%) un decembra beigās sasniedza 646 miljonus eiro (t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas bija 227 miljoni eiro jeb 35% no kopējām parakstītajām prēmijām). Tostarp Latvijā parakstītās bruto prēmijas kopējā apdrošināšanas tirgū veidoja 68% un to apmērs uz vienu iedzīvotāju sasniedza pirmskrīzes līmeni – 228 eiro (2008. gadā – 216 eiro).

Lai arī pārskata gadā kopumā turpināja pieaugt parakstītās bruto prēmijas visos lielākajos apdrošināšanas veidos (izņemot vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu -0.2%), to struktūru tas būtiski neietekmēja. Gandrīz puse (47%) no bruto parakstītajām prēmijām bija par transporta apdrošināšanu – sasniedzot 301 miljonus eiro (2016. gadā – 229 miljoni eiro), kam sekoja dzīvības apdrošināšana, kopējā apdrošināšanas tirgū sasniedzot 18% (jeb 115 miljoni eiro), īpašuma un veselības apdrošināšana (attiecīgi 13% jeb 84 miljoni eiro un 12% jeb 79 miljoni eiro).

Apdrošināšanas sabiedrību peļņa 2017. gadā sasniedza 16 miljonus eiro, t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 15 miljoni eiro, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopumā nopelnīja 1 miljonu eiro. Peļņas pieaugumu galvenokārt nodrošināja nedzīvības apdrošinātāju veiksmīgā apdrošināšanas pamatdarbība.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām nopelnītās prēmijas pieauga daudz straujāk par piekritušām atlīdzībām un darbības izdevumiem, kas arī nodrošināja kombinētā rādītāja strauju uzlabojumu, t.i. no 102.2% 2016. gada beigās līdz 95.7% pārskata gada beigās (virs 100% norāda uz zaudējumiem no nedzīvības apdrošināšanas darbības, neietverot investīciju ienākumus).

Lai gan 2017. gadā ieguldījumu atdeve apdrošināšanas sabiedrībām bija nedaudz zemāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tomēr tas uzskatāms par labu sniegumu, jo visas apdrošināšanas sabiedrības darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, t.i., dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām vidējais ienesīgums bija 3.1%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 0.8%.

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada 4 ceturkšņiem iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/apdrosinasana”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; mob.: 29467009
e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm