Apdrošinātāju darbības rezultātu apskats 2012. gada 1. ceturksnī

02.07.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 02.07.2012.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apdrošinātāju darbības rezultātu apskats 2012. gada 1. ceturksnī

Šī gada 1.ceturksnī apdrošinātāji uzrāda nelielu izaugsmi

Turpinoties tautsaimniecības attīstībai, apdrošinātāji (apdrošināšanas sabiedrības un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāles) pārskata ceturksnī uzrādīja nelielu izaugsmi. 2012. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas tirgū parakstīto bruto prēmiju apmērs gada izteiksmē pieauga par 2.9% un sasniedza 82.9 milj. latu, savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs pieauga par 2.1% un bija 41.1 milj. latu.

Lielākais pieaugums bruto parakstītajās prēmijās bija īpašuma apdrošināšnā pret uguns un dabas stihiju postījumiem (2.2 milj. latu), veselības apdrošināšanā (1.4 milj. latu) un sauszemes transporta apdrošināšanā (1.2 milj. latu), savukārt lielākie samazinājumi bija kuģu (-1.8 milj. latu) un vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (-0.6 milj. latu).

Saglabājoties iepriekšējā gada tendencei apdrošināšanas sabiedrībām sniegt pakalpojumus ārpus Latvijas, 2012. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrības vairāk kā trešo daļu bruto parakstīto prēmiju bija parakstījušas septiņās dalībvalstīs (t.sk. Lietuvā – 12.1 milj. latu, Francijā – 6.9 milj. latu). Lielākais īpatsvars parakstītajās prēmijās bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un par sauszemes transporta apdrošināšanu (attiecīgi 39% un 14%).

2012. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrības kopumā strādāja ar 277 tūkst. latu lielu peļņu, t.sk. dzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopā nopelnīja gandrīz 1 milj. latu (gandrīz visas sabiedrības strādāja ar peļņu), savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pārskata periodā strādāja ar 722 tūkst. latu lieliem zaudējumiem (piecas sabiedrības strādāja ar peļņu).

Pārskata ceturksnī apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdeve nedaudz uzlabojās. Samazinājās gan sabiedrību ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, gan pārvērtēšanas zaudējumi un ieguldījumu atdeve dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām sasniedza plus 3% (2011. gada 1. ceturksnī – mīnus 0.1%), savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – plus 0.9% (2011. gada 1. ceturksnī – plus 0.3%).

2012. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas  nodrošināšanai (minimālā norma ir 100%), dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām* bija 143%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 182.9% (2011. gada 1. ceturksnī – attiecīgi 142% un 218.9%)

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/apdrosinasana”.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm