Apdrošinātāju kopējais parakstīto prēmiju apmērs 2013. gadā tuvojās pirmskrīzes līmenim

20.03.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 20.03.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apdrošinātāju kopējais parakstīto prēmiju apmērs 2013. gadā tuvojās pirmskrīzes līmenim

Pārskata gadā apdrošināšanas sektorā turpinājās pakāpeniska izaugsme un kopējais parakstīto prēmiju apmērs tuvojās pirmskrīzes līmenim, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) statistika par apdrošinātāju darbības rezultātiem 2013. gadā. Apdrošinātāju parakstīto bruto prēmiju apmērs gada beigās sasniedza 331 milj. latu (471 milj. eiro), jeb par 5% vairāk nekā iepriekšējā gadā, t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas pieauga par 30% un sasniedza 85 milj. latu (121 milj. eiro) jeb 25.7% no kopējām parakstītajām prēmijām. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs, savukārt, pieauga par 9% un bija 184 milj. latu (262 milj. eiro).

Straujāku apdrošināšanas tirgus attīstību nodrošināja sniegtie pakalpojumi citās ES dalībvalstīs (Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Francijā, Spānijā, Vācijā un Itālijā). Apdrošinātāju ārpakalpojumu sniegšana dalībvalstīs pieauga par 10.6%, kamēr Latvijā sniegtie pakalpojumi par 2.9%. Tādejādi ārvalstīs sniegto pakalpojumu īpatsvars parakstītajās prēmijās sasniedza 33.5%.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, parakstīto bruto prēmiju pieaugums bija visos lielākajos apdrošināšanas veidos. Lai gan straujāks tas bija īpašuma apdrošināšanā pret uguns un dabas stihiju postījumiem, tomēr apdrošināšanas tirgū parakstīto bruto prēmiju portfeļa struktūru tas būtiski neietekmēja. Aizvien lielākais parakstīto bruto prēmiju īpatsvars bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, par sauszemes transporta apdrošināšanu, kā arī par dzīvības un veselības apdrošināšanu (attiecīgi 19.9%, 17.5%, 14.4% un 12.1%).

Savukārt lielākais samazinājums bruto parakstītajās prēmijās bija par vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un par kuģu apdrošināšanu (attiecīgi par 2.5 milj. latu (3.6 milj. eiro) un 1.1 milj. latu (1.6 milj. eiro)).

Lai gan ieguldījumu atdeve gada otrajā pusē pēc krituma pirmajā pusgadā būtiski uzlabojās, tomēr tā nebija tik liela kā iepriekšējā gadā, un dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām ieguldījumu gada ienesīgums sasniedza 1.6% (2012. gadā – 7.7%), savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 2.1% (2012. gadā – 3.9%). 

Apdrošināšanas sabiedrības 2013. gadā kopumā nopelnīja 5.8 milj. latu (8.3 milj. eiro), t.i. par 43% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 6.2 milj. latu (divas no piecām sabiedrībām strādāja ar zaudējumiem), bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pārskata gadā strādāja ar 0.4 milj. latu zaudējumiem.

Pārskata gadā apdrošināšanas sabiedrībām peļņu nesoša galvenokārt bija sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (2.2 milj. latu), vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (2.1 milj. latu), kā arī īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem (1.9 milj. latu). Savukārt zaudējumus galvenokārt radīja sauszemes transporta apdrošināšana (mīnus 1.7 milj. latu), obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (mīnus 1.3 milj. latu), kā arī kravu un veselības apdrošināšana (attiecīgi mīnus 0.3 milj. latu un 0.2 milj. latu).

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas nodrošināšanai, aizvien saglabājās augstā līmenī. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tas bija 182%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 163% (2012. gadā – 142% un 188%).

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2013. gadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Apdrošināšana”.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm