Apdrošinātāju parakstīto bruto prēmiju apmērs 2016. gada trīs ceturkšņos pieaudzis par 5.8%

06.12.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi informāciju par apdrošinātāju darbības rezultātiem 2016. gada 3. ceturkšņos.

Apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs 2016. gada trīs ceturkšņos pieauga par 5.8% salīdzinot ar iepriekšēja gada attiecīgo periodu un sasniedza 419 milj. eiro (t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas pieauga par 6.8%, to tirgus daļai saglabājoties 28% kopējās parakstītajās prēmijās).  Šā gada trijos ceturkšņos dzīvības apdrošināšanā parakstīto prēmiju apmērs, pēc krituma pirmajā pusgadā, atgriezās izaugsmē (+2.6%), ko nodrošināja valsts fondēto pensiju kapitāla piesaiste mūža pensiju apdrošināšanas polisēm.

Nozīmīgākie apdrošināšanas veidi aizvien bija – sauszemes transporta apdrošināšana sasniedzot 17% kopējās bruto parakstītajās prēmijās, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – 16%, īpašuma apdrošināšana – 16%, veselības apdrošināšana – 15% un dzīvības apdrošināšanas produkti – 14%.

Apdrošināšanas sabiedrību peļņa kopš gada sākuma sasniedza 110 milj. eiro (pretstatā 3.3 milj. eiro peļņai iepriekšējā gada attiecīgajā periodā), t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 108.3 milj. eiro, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopumā nopelnīja 1.7 milj. eiro. Straujo peļņas pieaugumu galvenokārt nodrošināja viena nedzīvības apdrošinātāja meitas struktūras pārdošanas darījums. Izslēdzot šī faktora ietekmi, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa kopumā bija ~ 7 milj. eiro.

2016. gada trijos ceturkšņos piekritušās atlīdzības un darbības izdevumi turpināja augt straujāk par nopelnītajām prēmijām un kombinētais rādītājs, kas raksturo nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pelnītspēju, pasliktinājās – septembra beigās bija 100.7% (virs 100% norāda uz zaudējumiem no nedzīvības apdrošināšanas darbības, neietverot investīciju ienākumus).

Apdrošināšanas sabiedrību vidējais maksātspējas izpildes rādītājs (kas raksturo pašu kapitāla atbilstību uz risku novērtēšanu balstītai maksātspējas kapitāla prasībai) pārskata periodā strauji pieauga sasniedzot 229% (galvenokārt auga izmantojamā pašu kapitāla apjoms, kas saistīts ar peļņu nesošu darbību trešajā ceturksnī). Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām maksātspējas rādītājs bija 236%, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 168% (rādītāja zemākā pieļaujamā robeža ir 100%).

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada 3 ceturkšņiem iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/apdrosinasana”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm