Apdrošinātāju parakstīto prēmiju apmērs 1. ceturksnī pieaug par 6%

08.06.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 8.06.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apdrošinātāju parakstīto prēmiju apmērs 1. ceturksnī pieaug par 6% 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija par apdrošinātāju darbības rezultātiem 2015. gada pirmajā ceturksnī liecina, ka apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs 1. ceturksnī pieauga par 6% un sasniedza 151 milj. eiro, t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas nedaudz saruka – par 2%, sasniedzot 26% no kopējām parakstītajām prēmijām. 

Pārskata ceturksnī lielāko pieaugumu parakstītajās bruto prēmijās (gandrīz 90%) nodrošināja divi no nozīmīgākajiem apdrošināšanas veidiem – veselības apdrošināšana un īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, kā arī dzīvības apdrošināšanas produkti, bet nedaudz mazinājās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju apmērs.

Gada pirmajos trīs mēnešos apdrošināšanas sabiedrības kopumā nopelnīja gandrīz 2 milj. eiro, kas ir par 44.7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 3.6 milj. eiro. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības nopelnīja 163 tūkst. eiro un dzīvības apdrošināšanas sabiedrības – 1.8 milj. eiro, ko nodrošināja ienākumi no ieguldījumu darbības. 

Pārskata ceturksnī apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdeve kopumā svārstījās robežās no 0.1% līdz 2.1%. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības, darbojoties ar augstāka riska investīcijām (28% ieguldījumi akcijās), nodrošināja labākus rezultātus un to vidējais ienesīgums sasniedza 2.1%, savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām vidējais ienesīgums bija 1.2%.

Apdrošināšanas sabiedrību vidējais maksātspējas izpildes rādītājs nedaudz pieauga un bija krietni virs prasību minimuma (165%), dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tas bija 219%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 158% (zemākā pieļaujamā rādītāja robeža ir 100%).

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada pirmo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Apdrošināšana/Ceturkšņa pārskati”.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm