Apdrošinātāju parakstīto prēmiju apmērs 9 mēnešos pieauga par 4.6%

03.12.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 03.12.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apdrošinātāju parakstīto prēmiju apmērs 9 mēnešos pieauga par 4.6%

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija par apdrošinātāju darbības rezultātiem 2015. gada deviņos mēnešos liecina, ka apdrošināšanas sektors saglabāja ekonomiskās izaugsmes tempiem atbilstošu izaugsmi. Apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs 2015. gada 3 ceturkšņos pieauga par 4.6% vairāk nekā iepriekšēja gada attiecīgajā periodā un sasniedza 396 milj. eiro (t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas pieauga par 1.6% un sasniedza 28% no kopējām parakstītajām prēmijām). 

Šā gada trīs ceturkšņos būtiskākie apdrošināšanas veidi – veselības apdrošināšana, dzīvības apdrošināšanas produkti un īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem – nodrošināja lielāko pieaugumu parakstītajās bruto prēmijās (gandrīz 91%), turpretim sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju apmērs turpināja sarukt (-9%).

Kopš gada sākuma apdrošināšanas sabiedrības kopumā nopelnīja gandrīz 3.3 milj. eiro, t.i. par 71.5% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (11.6 milj. eiro), turklāt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 5.2 milj. eiro, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbojās ar zaudējumiem – 1.9 milj. eiro.

Apdrošināšanas sabiedrību vidējais maksātspējas izpildes rādītājs nedaudz saruka un bija 157%, bet joprojām ievērojami pārsniedzot prasību minimumu (zemākā pieļaujamā rādītāja robeža ir 100%), t.sk. dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tas bija 192%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 152%.

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada deviņiem mēnešiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Apdrošināšana/Ceturkšņa pārskati”.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm