Apdrošinātāju parakstīto prēmiju apmērs šogad 1. ceturksnī pieauga par 6.7%

07.06.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 07.06.2013.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Apdrošinātāju parakstīto prēmiju apmērs šogad 1. ceturksnī pieauga par 6.7%

Turpinoties tautsaimniecības attīstībai, apdrošināšanas tirgus šogad saglabāja izaugsmi, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavotā informācija par apdrošinātāju darbības rezultātiem 2013. gada 1. ceturksnī.

Šī gada 1. ceturksnī parakstīto bruto prēmiju apmērs, salīdzinot ar iepriekšējā gada to pašu periodu, pieauga par 6.7% un sasniedza 88 milj. latu, t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs bija 23 milj. latu. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs šogad trīs mēnešos pieauga par 26% un sasniedza 52 milj. latu, t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu izmaksāto atlīdzību apmērs – 12.6 milj. latu.

Lielākais pieaugums bruto parakstītajās prēmijās bija veselības apdrošināšanā (3  milj. latu), dzīvības apdrošināšanā (1.4 milj. latu), un vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (1.2 milj. latu), savukārt lielākie samazinājumi bija kuģu (-0.5 milj. latu) un dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanā (-0.6 milj. latu).

Trešdaļu bruto parakstīto prēmiju bija par pakalpojumiem citās ES dalībvalstīs (Lietuvā, Francijā, Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Lielbritānija, Itālijā), kur lielākais prēmiju īpatsvars bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem (attiecīgi 48% un 19%).

2013. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrības kopumā strādāja ar 132 tūkst. latu zaudējumiem. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopā nopelnīja gandrīz 151 tūkst. latu, bet nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pārskata periodā strādāja ar 283 tūkst. latu zaudējumiem (četras sabiedrības strādāja ar peļņu).

Lai gan pārskata ceturksnī pieauga apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu pārvaldīšanas un pārvērtēšanas izdevumi, ieguldījumu atdeve būtiski nav mainījusies salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām ieguldījumu atdeve bija plus 0.8% (2012. gada 1. ceturksnī – plus 0.8%), savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – plus 0.5% (2012. gada 1. ceturksnī – plus 0.2%). 

2013. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas1  nodrošināšanai, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 195%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 194% (2012. gada 1. ceturksnī – attiecīgi 98% un 183%)

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Apdrošināšana”.

1   Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm