Apstiprina noteikumus kredītiestādēm par ārpakalpojumu izmantošanu

12.07.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi "Normatīvos noteikumus par ārpakalpojumu izmantošanu", kuros noteikts, kādas prasības jāievēro kredītiestādēm, izmantojot ārpakalpojumus.

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Kredītiestāžu likumā noteikto deleģējumu FKTK, kā arī, ieviešot Eiropas Banku iestādes “Pamatnostādnes par ārpakalpojumu izmantošanu” (Guidelines on outsourcing arrangements).

Noteikumu mērķis ir pilnveidot ārpakalpojumu saņemšanas procesa pārvaldību un ieviest vienotu praksi gadījumos, kad iestāde deleģē savu funkciju veikšanu ārpakalpojumu sniedzējam. Iestādēm būs jānovērtē, vai funkcija, kuru plānots deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam, ir kritiski svarīga vai nozīmīga, kā arī noteikumi nosaka ārpakalpojumu līgumā, politikā un procedūrās iekļaujamās prasības, paredz ārpakalpojuma reģistra izveidošanu, riska novērtējuma veikšanu un prasības ārpakalpojumu sniedzējiem deleģēto funkciju uzraudzībai.

FKTK pieredze uzraudzības procesā liecina, ka atsevišķas iestādes jau pašlaik piemēro “Pamatnostādnēs par ārpakalpojumu izmantošanu” noteiktās prasības. Noteikumi nosaka, ka iestādēm līdz 2022. gada 1. martam būs jāveic ārpakalpojumu sniedzējiem deleģēto funkciju un jau noslēgto ārpakalpojumu līgumu pārvērtēšana, lai nodrošinātu atbilstību noteikumu prasībām.

Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, kuras ir saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai. Normatīvajos noteikumos ir iekļauts to subjektu loks, kam ieteicams piemērot prasības ārpakalpojumu pārvaldībai. Tos ieteicams piemērot arī Latvijas Republikā licencētām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, ja tās izmanto ārpakalpojumus savu funkciju veikšanai.

Noteikumi 12. jūlijā publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!