Apstiprinātas jaunas prasības apdrošināšanas nozares regulējumā

18.06.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 18.06.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprinātas jaunas prasības apdrošināšanas nozares regulējumā 

Ieviešot jaunās apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzības sistēmas Maksātspēja II (Solvency II1) prasības, šodien galīgajā lasījumā ir pieņemts Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums. Tāpat Saeima apstiprināja grozījumus Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā, kas paredz izmaiņas efektīvākai apdrošināšanas starpnieku uzraudzībai.

Jaunais Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums papildina pašreiz spēkā esošo maksātspējas un uzraudzības režīmu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sektorā, nosaka pāreju uz jaunu kapitāla prasības aprēķinu, pamatojoties uz risku novērtēšanu, kā arī pārņem aktuālās prasības no patlaban spēkā esošā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma un Pārapdrošināšanas likuma.

Pašlaik Latvijā apdrošināšanas sektorā maksātspējas un uzraudzības prasības nosaka Maksātspēja I režīms.Spēkā esošais regulējums nosaka kapitāla prasības aprēķinu, pamatojoties uz prēmiju vai atlīdzību apmēru. Tādējādi kapitāla prasības noteikšanā netiek ņemti vērā visi riski, tai skaitā tirgus risks, kredītrisks un operacionālais risks, kam apdrošinātāji un pārapdrošinātāji tiek pakļauti. Jaunā uzraudzības režīma Maksātspēja II ieviešana veicinās apdrošināšanas nozares finanšu stabilitāti, stiprinās apdrošināšanas sektoru un paaugstinās apdrošināšanas polišu īpašnieku aizsardzību.

Jaunā likuma prasības stāsies spēkā pakāpeniski, pilna prasību piemērošana paredzēta no 2016. gada 1. janvāra.

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā paredz papildu prasības apdrošināšanas starpnieku uzraudzības stiprināšanai. Grozījumi samazina finanšu riskus apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības tirgū, ievieš lielāku klientu interešu aizsardzību, kā arī papildina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) piemērojamo sankciju klāstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbībai.

Grozījumi nosaka aizliegumu apdrošināšanas aģenta un piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgajai personai, valdes loceklim un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītajam darbiniekam pildīt pienākumus pie vairāk nekā viena apdrošināšanas komersanta. Tāpat minētājam personām, kas strādā pie apdrošināšanas brokera, ir aizliegts pildīt pienākumus vienlaikus arī pie apdrošināšanas komersanta, tādējādi novēršot iespējamu interešu konfliktu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbībā. 

Grozījumi nosaka iespēju izvēlēties papildu veidu starpnieku civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšanai – CTA līdzvērtīgu kredītiestādes izdoto garantiju. Tāpat palielināts CTA un kredītiestādes izdotās garantijas minimālais limits, kas nevar būt mazāks par 1 875 927 eiro gadā un mazāks par 1 250 618 eiro vienam gadījumam.

Tāpat grozījumi nosaka kādas prasības piemērojamas nedalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem. Grozījumi nosaka arī kārtību, kas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam jāievēro, lai saņemtu FKTK atļauju atvērt filiāli nedalībvalstī.

Papildinātas prasības FKTK obligāti sniedzamai informācijai starpnieka reģistrācijai, ieviešot arī reģistrācijas maksu un maksu par starpnieku izstrādāto procedūru grozījumu izskatīšanu.

Tāpat veiktas izmaiņas FKTK darbības finansēšanas kārtībā. Ņemot vērā, ka apdrošināšanas brokeru uzraudzībai FKTK veltītā noslodze ar katru gadu pieaug, ir paredzēts izmaksu sadalījums starp apdrošinātājiem un apdrošināšanas brokeriem, nemainot kopējo iemaksu apjomu. Līdz ar to apdrošināšanas brokeriem, citas ES dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru filiālēm un nedalībvalsts apdrošināšanas brokeru filiālēm ir noteikta uzraudzības gada maksa līdz 0.7% no saņemtajām komisijām, bet ne mazāk kā 150 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro gadā. 

1Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II).

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm