Apstiprināti “Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

01.09.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi “Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus”. Noteikumi paredz vienotas prasības regulārai informācijas atklāšanai ceturkšņa pārskatos par apdrošinātāju darbību. 

Noteikumu izstrāde bija nepieciešama, lai nodrošinātu regulāru sabiedrības informētību par apdrošinātāju darbības aktuālajiem rādītājiem un ļautu ieinteresētajām personām pieņemt individuāli pamatotus lēmumus, saņemot finanšu pakalpojumus.

Pieņemot šos noteikumus, FKTK būs iespēja sākt darbu pie projekta, lai turpmāk savā mājaslapā internetā apkopotā veidā publiskotu informāciju par visu apdrošinātāju darbību, pamatojoties uz apdrošinātāju individuāli publiskoto ceturkšņu pārskatu informāciju.

Noteikumos ir iekļauta virkne izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu par publiskajiem ceturkšņa pārskatiem, tai skaitā noteikumi paredz informācijas atklāšanu atbilstoši FKTK noteiktajām pārskatu formām par pašu kapitālu un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu, parakstītajām apdrošināšanas prēmijām, izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām, neto darbības izdevumiem u.c. rādītājiem.

Apstiprinātie noteikumi tiks piemēroti, sagatavojot ceturkšņa pārskatus, sākot ar 2016. gada otro ceturksni. Vispārējā noteikumu prasība nosaka, ka ceturkšņa pārskati ir jāpublicē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Pirmo reizi publicējot ceturkšņa pārskatu (par 2016. gada otro ceturksni),noteikumi pieļauj atkāpi no šīs vispārējās prasības, t.i., pieļauj publiskot pārskatus ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm