Apstiprināti “Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi”

11.06.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 11.06.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti “Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome šodien apstiprināja “Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvos noteikumus”.

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu grozījumu Kredītiestāžu likuma 43. pantā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. pantā piemērošanu un nosaka kārtību ar iestādi saistīto personu ierobežojumam pakļauto riska darījumu apmēra noteikšanai, ņemot vērā attiecīgās ES regulā Nr. 575/20131  noteiktās prasības. Noteikumi paredz arī pārskata par ierobežojuma izpildi sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm