Apstiprināti grozījumi “Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem”

02.07.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 2.07.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti grozījumi “Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem”

Šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprināja grozījumus “Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem”, kas bija izstrādāti, lai ieviestu tās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2013/36/ES  prasības atalgojuma jomā, kuras netika ieviestas Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā. Tāpat grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādāto vadlīniju par atlīdzības politiku un praksi (ESMA/2013/606) tiem darbiniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos.

Grozījumi paredz, ka “Normatīvo noteikumu par atalgojuma politikas pamatprincipiem” prasības turpmāk būs saistošas arī tiem darbiniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus. Tāpat grozījumi maina atalgojuma mainīgās daļas būtiskuma noteikšanas kārtību, lai to saskaņotu ar pieņemtajiem grozījumiem Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā. Papildus ieviestas arī vienotas prasības pārskata par darbinieku atalgojumu sagatavošanai, iesniegšanai FKTK un publicēšanai.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm