Apstiprināti grozījumi “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos”

16.07.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 16.07.2014.

Apstiprināti grozījumi “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos”

Šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome apstiprināja grozījumus “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos”, kas izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Savienības vienotās prasības attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par kredītiestāžu pašu kapitāla prasībām un citu finanšu informāciju. Grozījumi paredz izmaiņas kredītiestāžu maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas kārtībā atbilstoši iesniedzamo pārskatu veidlapām saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu1.

“Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi” pieejami FKTK mājas lapā:
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/parskatu_sagatavosana/2012-01-24_parskata_par_garantetaji/

1 EIROPAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm