Apstiprināti grozījumi publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumos

07.04.2020
  • Sadaļa:
2020. gada 31. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi vairākus normatīvo aktu grozījumus saistībā ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanu.

Grozījumi “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” un grozījumi “Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” precizē pārskatā iekļaujamajai informācijai izvirzītās prasības, kas paredz pēc iespējas paļauties uz revidēto finanšu pārskatu datiem, ja tādus ir iespējams nodrošināt.

Papildus ir noteikta prasība sniegt skaidrojošu informāciju par šādu faktu un iemesliem gadījumā, kad revidētajos gada finanšu pārskatos publicētie dati par bilanci būtiski atšķiras no datiem, kas publicēti kā attiecīgā gada 4. ceturkšņa pārskata dati.

Papildus minētajam līdz ar grozījumu “Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” apstiprināšanu izslēgta prasība atsevišķi uzrādīt datus par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, paredzot, ka turpmāk, dati par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu jāiekļauj datos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Grozījumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: Grozījumi “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” un Grozījumi “Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos”.

Tie piemērojami, sagatavojot publiskos ceturkšņa pārskatus par 2020. gada 1. ceturksni.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807
e-pasts: kristine.tjarve@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm