Apstiprināti ieteikumi finanšu tirgus dalībniekiem par klientu sūdzību izskatīšanas kārtību

23.01.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 23.10.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti ieteikumi finanšu tirgus dalībniekiem par klientu sūdzību izskatīšanas kārtību

Ar mērķi pilnveidot finanšu sektora klientu sūdzību izskatīšanu un veicināt klientu interešu aizsardzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi “Ieteikumus par kredītiestādēs, kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās, ieguldījumu brokeru sabiedrībās, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos, maksājumu iestādēs un elektroniskās naudas iestādēs saņemto sūdzību izskatīšanas, reģistrācijas un informācijas par sūdzībām sniegšanas kārtību”.

Ieteikumi izstrādāti, lai minētie tirgus dalībnieki sistemātiski apkopotu visas klientu sūdzības, analizējot to galvenos iemeslus un nosakot cēloņus. Tāpat ieteikumi paredz informācijas apkopošanu par darbībām, kas tika veiktas sūdzības risināšanas procesā, t.sk. norādot, vai sūdzība ir bijusi pamatota vai nepamatota, kā arī aprakstot tirgus dalībnieka tālāko rīcību pēc sūdzības izskatīšanas.

Tas nepieciešams, lai varētu veikt pilnvērtīgāku klientu sūdzību uzskaiti un analīzi, līdz ar to novēršot līdzīgu sūdzību rašanos nākotnē.

Izstrādātie ieteikumi paredz, ka FKTK ir tiesības lūgt tirgus dalībniekiem rakstveidā sniegt informāciju par noteiktajā laika periodā saņemtajām klientu sūdzībām, norādot sūdzību skaitu, sadalījumu pa veidiem, kā arī veiktajiem pasākumiem sūdzību cēloņu novēršanai.

Ieteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Banku iestādes (EBA) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) izstrādātajām Sūdzību izskatīšanas pamatnostādnēm vērtspapīru un banku nozarēs.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm