Apstiprināti ieteikumi valdes un padomes locekļu izvērtēšanai

25.07.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 25.07.2013.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti ieteikumi valdes un padomes locekļu izvērtēšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome 25.07.2013. sēdē apstiprināja Ieteikumus valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai. Ieteikumi izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Banku iestādes (EBI) Pamatnostādnes, kurās noteikti kritēriji un procesi, kādus kredītiestādēm, finanšu pārvaldītājsabiedrībām un tām jauktajām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kuras darbojas galvenokārt kredītiestāžu sektorā, būtu jāņem vērā, novērtējot ievēlētos (ieceltos) valdes un padomes locekļus un personas, kuras pilda pamatfunkcijas. Personas, kuras pilda pamatfunkcijas, ir darbinieki, kuru amata stāvoklis dod tām iespēju ievērojami ietekmēt iestādes darbības virzību, bet kuri nav padomes un valdes locekļi, piemēram, iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors.

Ņemot vērā EBI Pamatnostādnes Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izdarījusi grozījumus arī Komisijas 25.09.2009. normatīvajos noteikumos Nr. 112 “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi”. Grozījumos precizēti Komisijai iesniedzamie dokumenti valdes un padomes locekļu un atsevišķu personu, kuras kredītiestādē pilda pamatfunkcijas (amatpersonas), izvērtēšanai. Pārejas noteikumos noteikti termiņi, līdz kuriem kredītiestādēm jāiesniedz Komisijai to personu, kas pilda pamatfunkcijas saraksts, jāizstrādā amatpersonu piemērotības novērtēšanas politika un jāveic amatpersonu piemērotības novērtēšana.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm