Apstiprināti “Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīvie noteikumi”

25.02.2015
  • Sadaļa:
Šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprināja “Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīvos noteikumus”, kas veicinās kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību vienotu izpratni par aktīviem, kurus uzskata par apgrūtinātiem. Tāpat noteikumi paredz formu, kādā turpmāk tirgus dalībnieki sniegs informāciju par šādiem aktīviem.

Noteikumi izstrādāti, ieviešot Eiropas Banku iestādes (EBA) “Pamatnostādnes attiecībā uz informācijas atklāšanu par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem” un attiecas uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām*. Pirmo reizi informācija būs jāatklāj par stāvokli uz 2014. gada 31. decembri. Noteikumi paredz, ka informācija par apgrūtinātiem aktīviem būs jāpublisko vismaz reizi gadā vienlaicīgi ar gada pārskata publiskošanu, norādot vietu, kur tā ir pieejama (gada pārskats, mājas lapa utt.).

FKTK padome šodien apstiprināja arī grozījumus ”Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”. Tie izstrādāti, lai saskaņotu normatīvā akta regulējumu ar Kredītiestāžu likumu un precizē gan licencēšanas procedūras saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas iesaisti kredītiestāžu licencēšanas un uzraudzības procesā, gan prasības informācijas sniegšanai par kredītiestādes amatpersonām.

* Kredītiestādes un brokeru sabiedrības, kurām saistošas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (Pillar III ietvaros).

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm