Apstiprināti “Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

12.11.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 12.11.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 
Apstiprināti “Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien apstiprināja “Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvos noteikumus”, aizstājot līdz šim spēkā esošo FKTK pieprasījumu bankām iesniegt datus par noguldījumu atlikumu un klientu skaitu katras darba dienas beigās ar noteikumiem.

Noteikumi paredz informācijas iesniegšanas formu un kārtību, lai nodrošinātu FKTK ar uzraudzībai nepieciešamiem datiem par ikdienas banku noguldījumu dinamiku un jauno klientu skaitu, veicinot operatīvāku situācijas novērtēšanu un analīzi.

Apstiprināti arī grozījumi “Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos”. Tas nepieciešams, lai noteikumos veiktu tehniska rakstura izmaiņas, precizējot bilances pozīciju kodus, kas saistīti ar grozījumiem Latvijas Bankas “Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumos”.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm