Apstiprināti “Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi”

29.11.2016
  • Sadaļa:
FKTK ir izstrādājusi un apstiprinājusi noteikumus “Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi”, lai uzlabotu informācijas apstrādi un nodrošinātu efektīvu FKTK funkciju izpildi.

Noteikumi paredz vienotu kārtību un formu, kādā kredītiestādes apkopo un iesniedz FKTK uzraudzības vajadzībām nepieciešamo informāciju par klientiem un to darījumiem. Ar noteikumiem tiek mainīts informācijas apkopošanas un iesniegšanas veids, paredzot, ka informācija iesniedzama vienīgi elektroniski un visām kredītiestādēm vienotā formā atbilstoši FKTK noteiktajam apjomam un termiņam.

Noteikumi ir apstiprināti, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 37.1 pantu, un ir saistoši kredītiestādēm un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm