Apstiprināti jauni FKTK noteikumi krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanai

08.04.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 26.03.2019. pieņēmusi jaunus FKTK noteikumus “Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi”, kuri izstrādāti, lai noteiktu prasības krājaizdevu sabiedrību (turpmāk – sabiedrību) aktīvu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidē, lai savlaicīgi novērtētu aktīvu un ārpusbilances saistību kvalitāti, atbilstoši klasificētu aktīvus un veidotu uzkrājumus nedrošiem parādiem.

Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē FKTK 2001. gada 21. decembra normatīvie noteikumi Nr. 24/9 “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi”. Jaunā noteikumu redakcija paredz šādas būtiskas izmaiņas attiecībā pret spēkā esošo redakciju:

  • par aktīvu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidošanu un efektīvu darbību atbild sabiedrības valde, kuras pienākums ir regulāri pārskatīt un izvērtēt aktīvu kvalitātes vērtēšanas rezultātus un izveidoto uzkrājumu pietiekamību;
  • sabiedrības revīzijas komisija ne retāk kā divas reizes gadā veic portfeļa kvalitātes izvērtējumu un sniedz ziņojumu sabiedrības valdei;
  • pirms kredīta piešķiršanas, pirms nosacījumu maiņas kredīta līgumā un tiem kredītiem, kas klasificēti kā zemstandarta vai šaubīgi, sabiedrība dokumentē kredītņēmēja kredītspējas izvērtējumu;
  • izslēgta prasība veidot vispārīgus uzkrājumus nedrošiem parādiem, ko aizstāj precizētas prasības uzkrājumu veidošanai grupās.

Nosakot iestādēm prasības attiecībā uz aktīvu un ārpusbilances saistību kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu un veicot to pārbaudes, FKTK nodrošina tai FKTK likumā noteikto pienākumu izpildi – veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

Atbilstoši veikta aktīvu un ārpusbilances saistību kvalitātes novērtēšana un uzkrājumu veidošana nodrošina, ka krājaizdevu sabiedrība piesardzīgi novērtē sava aktīvu portfeļa kvalitāti un adekvāti atspoguļo savu finanšu stāvokli un darbības rezultātus, kā arī pareizi uzrāda kapitāla pietiekamības un citus regulējošās prasībās noteiktos rādītājus.

Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2019/70.5

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm