Apstiprināti jauni privātajiem pensiju fondiem saistoši noteikumi par informācijas sniegšanu

07.02.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2020. gada 4. februārī pieņēmusi jaunus FKTK noteikumus "Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (noteikumi). Noteikumi izstrādāti, lai iegūtu informāciju, ko FKTK jāsniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI) saskaņā ar tās Uzraudzības padomes 26.04.2018. lēmumu "Par EAAPI regulāras informācijas pieprasījumiem nacionālajām kompetentajām iestādēm saistībā ar aroda pensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju ziņošanas prasībām".

Noteikumi nosaka EAAPI nepieciešamās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Atbilstoši EAAPI noteiktajiem kritērijiem, pensiju fondiem turpmāk būs nepieciešams sagatavot ikgadējo un ceturkšņa pārskatu, ikgadējo pārskatu vai saīsināto ikgadējo pārskatu, lai FKTK iegūtu datus par aroda pensijas kapitāla uzkrāšanu jeb par pensiju fondu, kurš noslēdzis kolektīvās dalības līgumus ar darba devējiem par šo darba devēju darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā. Pirmo reizi informācija saskaņā ar šiem noteikumiem pensiju fondiem būs jāsniedz līdz 05.07.2020., sagatavojot attiecīgo pārskatu par stāvokli 31.12.2019.

“Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi” būs saistoši Latvijas Republikā licencētajiem pensiju fondiem. Noteikumi paredz pārejas periodu divu ikgadējā pārskatā iekļauto pielikumu “Aktīvu saraksts” un “Kopējo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja” sagatavošanai, un tos pensiju fonds iesniegs, sākot ar pārskatu par 2020. gadu.

Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807
e-pasts: kristine.tjarve@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV, www.klientuskola.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm