Apstiprināti “Klientu padziļinātās izpētes noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm”

28.12.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 28.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti “Klientu padziļinātās izpētes noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm”.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi “Klientu padziļinātās izpētes noteikumus kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm”.

 

Saskaņā ar noteikumiem kredītiestādēm un licencētām maksājumu iestādēm, kā arī elektroniskās naudas iestādēm ir pienākums izveidot klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmu. Šāda sistēma skaitliskā izteiksmē atbilstoši atspoguļo katram klientam piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas kopējo riska līmeni un iestāde, balstoties uz veikto risku izvērtējumu un klientam noteikto riska profilu (piešķirto punktu skaitu), nosaka nepieciešamos klienta padziļinātās izpētes pasākumus un to veikšanas regularitāti. 

 

Ievērojot labāko starptautisko praksi un standartus, noteikumi paredz, ka iestādes, veicot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska izvērtējumu, ņem vērā vismaz šādus riska segmentus: klienta risks, valsts un ģeogrāfiskais risks, klienta izmantoto pakalpojumu un produktu risks, pakalpojumu, produktu piegādes kanālu risks. Papildus noteikumi sniedz minimālo risku paaugstinošu faktoru uzskaitījumu, kas raksturīgs katram no segmentiem, taču vienlaikus kredītiestādei saglabājas pienākums veiktu risku izvērtējumu, kas risku paaugstinošu faktoru uzskaitījumu var papildināt. 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009

agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm