Apstiprināti “Normatīvie noteikumi par darbības atjaunošanas plānā iekļaujamās informācijas saturu un tā iesniegšanas kārtību”

16.12.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 16.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti “Normatīvie noteikumi par darbības atjaunošanas plānā iekļaujamās informācijas saturu un tā iesniegšanas kārtību”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi “Normatīvos noteikumus par darbības atjaunošanas plānā iekļaujamās informācijas saturu un tā iesniegšanas kārtību “.

Noteikumi ir saistoši Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un tie ir izstrādāti saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu, lai noteiktu iestādes darbības atjaunošanas plānā ietveramo kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju un scenāriju izstrādes prasības, darbības atjaunošanas plāna izstrādes atvieglotās prasības un darbības atjaunošanas plāna iesniegšanas kārtību. Vienlaikus FKTK vērš uzmanību, ka darbības atjaunošanas plāna izstrādē iestādei jāievēro arī Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009

agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm