Apstiprināti noteikumi informācijas sagatavošanai par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā

12.01.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi "Normatīvos noteikumus par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā", lai apkopotu un analizētu informāciju par tirgus dalībnieku darbību ieguldījumu pakalpojumu jomā, klientu tendencēm, kā arī kontrolētu finanšu aktivitātes un ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Noteikumi nosaka saturu, formātu, iesniegšanas kārtību un termiņus informācijai, kas jāiesniedz FKTK par īstenoto darbību ieguldījumu pakalpojumu jomā. Informāciju, vadoties pēc šiem noteikumiem, tirgus dalībnieki sniegs, sākot ar pārskatu par 2021. gada otro ceturksni.  Normatīvie noteikumi aizstās informācijas pieprasījumu, ko iestādes reizi pusgadā līdz šim iesniedza FKTK, un tie būs saistoši tirgus dalībniekiem, kas piedāvā ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā.

Noteikumi 12. janvārī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2021/7.11.


Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm