Apstiprināti precizētie „Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumi”

13.03.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 13.03.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti precizētie „Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumi”

Ņemot vērā, ka līdz ar grozījumu Kredītiestāžu likumā spēkā stāšanos zvērinātu revidentu komercsabiedrības vairs nevar būt par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru, attiecīgi precizējumi bija nepieciešami arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iekšējos noteikumos, kas reglamentē kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora (tai skaitā arī likvidatora) atlases procesu. Tāpēc 2014. gada 12. martā FKTK padome apstiprināja „Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumus”. Noteikumos veikti arī atsevišķi redakcionāli precizējumi.

Ievērojot grozījumu apjomu un izstrādes tehnisko sarežģītību, nolemts izdot jaunus noteikumus, atzīstot par spēku zaudējošiem FKTK 21.12.2012. noteikumus Nr. 273 “Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases noteikumi”.

„Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvie noteikumi” ir pieejami FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/kreditiestades/fktk_izdotie_noteikumi/licencesana_un_ieteikumi_kredi/2014-03-13_kreditiestades_maksatnespejas_procesa_administratora_un_likvidatora_amata_kandidatu_atlases_normativ/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm