Apstiprināti “Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti trešās personas pakalpojumi, normatīvie noteikumi”

29.11.2016
  • Sadaļa:

Šie noteikumi ir saistoši kredītiestādēm, maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm un to dalībvalstu un trešo valstu filiālēm (tālāk tekstā – iestāde), kas izmanto aģenta pakalpojumus, lai identificētu klientus vai iegūtu klientu izpētei nepieciešamo informāciju, vai izmanto aģenta pakalpojumus gan klientu identifikācijai, gan klientu izpētei nepieciešamās informācijas iegūšanai.

Klienta identifikācija ir nozīmīgs posms klienta izpētes procesā, lai novērstu iespēju, ka klients var veikt darījumus anonīmi un tādējādi būtiski paaugstināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTF) risku. Vienlaikus arī klientu izpētē ir būtiski nodrošināt, ka informācija tiek iegūta no uzticamiem un pārbaudītiem avotiem.

Noteikumi paredz, ka iestādēm, kas vēlas izmantot aģenta pakalpojumus, ir jāpamato šāda pakalpojuma izmantošanas nepieciešamība, jānosaka pakalpojuma izmantošanas ģeogrāfiskie parametri, kā arī jāizvērtē ar to saistītie riski. Tā kā aģenta pakalpojumu izmantošana ir uzskatāma par būtisku izmaiņu klientu izpētes procesā, lēmums par aģenta pakalpojumu izmantošanu jāpieņem iestādes valdei vai par NILLTF novēršanu atbildīgajam valdes loceklim.

Noteikumos ietverta virkne prasību un ierobežojumu iestādēm aģenta pakalpojumu izmantošanā.

Līdz ar šo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē FKTK 23.12.2015. ieteikumi Nr. 236 “Ieteikumi kredītiestādēm sadarbībai ar trešajām personām potenciālo kredītiestādes klientu identifikācijas prasību nodrošināšanai”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm