Apstiprināti vairāki apdrošināšanas sektoram saistoši normatīvie noteikumi

06.01.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi vairākus apdrošināšanas sektoram saistošus noteikumus. 

“Normatīvie noteikumi par tehnisko rezervju aprēķināšanas pamatprincipiem” izstrādāti, pamatojoties uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 101. panta otro daļu. Noteikumi ievieš Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes “Pamatnostādnēs par tehnisko rezervju novērtēšanu” noteiktās prasības (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-valuation-of-technical-provisions).

Tie nosaka tehnisko rezervju aprēķināšanā izmantoto datu kvalitātes nodrošināšanas, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistību segmentēšanas un tehnisko rezervju aprēķina metodes izvēles minimālās prasības, kā arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu robežu noteikšanas principus.

Tāpat apstiprināti jauni “Apdrošināšanas licenču izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi” un “Pārapdrošināšanas licenču izsniegšanas, atsevišķu pārapdrošināšanas sabiedrības darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi”. Tas darīts, jo saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma Pārejas noteikumiem ar 01.01.2016. spēku zaudē Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, uz kura pamata darbojās abi līdz šim spēkā esošie noteikumi.

Abi no jauna apstiprinātie normatīvie noteikumi paredz kārtību, kādā FKTK izsniedz un pārreģistrē apdrošināšanas licenci, un kā apdrošinātājs var saņemt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā paredzētās FKTK atļaujas. Tāpat noteikumi regulē atsevišķu apdrošinātāja veikto darbību saskaņošanas un noteiktas informācijas sniegšanas kārtību.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm