Apstiprināti vairāki jauni FKTK noteikumi apdrošināšanas jomā

03.06.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 23.05.2019. pieņēmusi jaunus FKTK noteikumus un noteikumu grozījumus, kuri izstrādāti, ņemot vēra, ka 23.05.2019. stājās spēkā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, kā arī, lai ieviestu  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) Nr. 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (turpmāk – Direktīva 2016/97) noteiktās prasības.

“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriska saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi” nosaka prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājumam, kas paredzēts civiltiesiskās atbildības, kas var iestāties tad, ja tā darbības kļūdas vai nolaidības dēļ nodarīti zaudējumi klientiem, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantiem, ārvalsts apdrošinātāja filiālei, ārvalsts pārapdrošinātāja filiālei vai citām personām, apdrošināšanas līgumā (civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums) iekļautā pašriska saistības izpildei.

Ar normatīvajiem noteikumiem “Minimālās prasības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomam” Latvijas normatīvajos aktos tiek ieviestas Direktīvas Nr. 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu 10. panta 2. punkta un I pielikuma prasības par minimālo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomu.

Ar noteikumiem “Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējuma un satura prasību normatīvie noteikumi” Latvijas normatīvajos aktos tiek ieviestas Direktīvas Nr. 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu 20. panta 7. un 8. punkta prasības apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējumam un saturam.

Līdz ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma spēkā stāšanos, FKTK 02.12.2015. normatīvo noteikumu Nr.206 “Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem izskatīšanas normatīvie noteikumi” vietā FKTK ir sagatavojusi normatīvos noteikumus jaunā redakcijā. Minēto noteikumu prasības ir attiecināmas uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma subjektiem, nodrošināta atbilstība likumā lietotajiem terminiem un veikti citi redakcionāli labojumi.

Tāpat arī “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” ir precizēta terminoloģija atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā lietotajai terminoloģijai.

Grozījumi normatīvajos noteikumos “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem” paredz, ka turpmāk ikvienai personai būs iespēja FKTK sniegt ziņojumus par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas jomā.

Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

https://www.vestnesis.lv/laidiens/2019/06/03/nr/110

Turpmākai informācijai:

Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv
Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm