Apstiprināti vairāki kredītiestādēm saistoši ieteikumi

28.12.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 28.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

Apstiprināti vairāki kredītiestādēm saistoši ieteikumi 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izstrādājusi kredītiestādēm saistošus ieteikumus klientu identifikācijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības jomā.

 

FKTK apstiprinājusi ieteikumus kredītiestādēm sadarbībai ar trešajām personām potenciālo kredītiestādes klientu identifikācijas prasību nodrošināšanai. Šie ieteikumi paredz, ka kredītiestādēm, kas vēlas izmantot aģentu pakalpojumus klientu identifikācijai ir jāpamato šāda pakalpojuma izmantošanas nepieciešamība, jānosaka pakalpojuma izmantošanas ģeogrāfiskie parametri, kā arī jāizvērtē ar to saistītie riski. Aģentu pakalpojumu izmantošana klientu identifikācijai ir uzskatāma par būtisku izmaiņu klientu identifikācijas procesā, tāpēc lēmumu par aģentu pakalpojumu izmantošanu jāpieņem kredītiestādes valdei. Saskaņā ar ieteikumiem kredītiestādēm ir jānodrošina atbilstošas politikas un procedūras aģentu piesaistīšanai, kritēriju noteikšanai, darba novērtēšanai un procesa aprakstam, kā arī standartizētiem līgumiem, kas tiek slēgti ar aģentu. 

 

FKTK izstrādātie ieteikumi kredītiestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības personāla resursu nodrošināšanai paredz, ka kredītiestādei ir jānosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (tālāk tekstā – NILLTFN) jomas atbildīgajam vadītājam un specializētajiem darbiniekiem nepieciešamā kvalifikācija un pieredze – izglītības līmenis, pieredze kredītiestāžu sektorā, iepriekšējā pieredze NILLTFN jomā, valodu zināšanas u.tml.. Kredītiestādei, nosakot nepieciešamo NILLTFN darbinieku kvalifikāciju un pieredzi, ir jāņem vērā kredītiestādes NILLTF riska profila novērtējums.

 

FKTK padome apstiprinājusi ieteikumus kredītiestādēm NILLTF riska pārvaldības resursu IT nodrošinājumam.  Šie ieteikumi paredz, ka kredītiestādei ir jānodrošina NILLTF riska IT uzraudzības sistēma, kas ir atbilstoša kredītiestādes lielumam, darbībai un sarežģītībai, kā arī kredītiestādei piemītošajiem riskiem. Lielākajai daļai kredītiestāžu, īpaši starptautiski aktīvām kredītiestādēm, efektīvai NILLTF riska monitoringa sistēmai ir piemērots un nepieciešams automatizēts uzraudzības process. Tāpat ietiekumi paredz, ka kredītiestādei regulāri ir jānovērtē NILLTF riska IT uzraudzības sistēma, lai pārliecinātos, ka tā ir atbilstoša kredītiestādes NILLTF riska profilam. Palielinoties kredītiestādes biznesa apjomiem vai pieaugot kredītiestādes NILLTF riskam, kredītiestādei ir jānodrošina pieaugušajiem apjomiem vai riskam atbilstoša NILLTF riska IT uzraudzības sistēma.

 

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009, 

agnese.licite@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm