Apstiprināti vairāki privātajiem pensiju fondiem saistoši FKTK noteikumi

07.04.2020
  • Sadaļa:
2020. gada 31. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi vairākus normatīvos noteikumus, kas saistoši privātajiem pensiju fondiem un izstrādāti, pamatojoties uz Privāto pensiju fondu likumu, kas stājās spēkā 2020. gada 13. janvārī.

“Privāto pensiju fondu pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi” paredz saglabāt iepriekš noteikto pārskatu sniegšanas periodiskumu, saturu un prasības pārskatu sagatavošanai, veicot precizējumus atbilstoši Privāto pensiju fondu likumā noteiktajam. Papildus tiek noteikts, ka reizi gadā atklātais pensiju fonds sagatavo “Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskatu”, kas sniedz informāciju par to daļu pensiju fonda visu pensiju plānu neto aktīvos un saistībās, kas saistīta ar kolektīvās dalības līgumos minēto pensiju plānu dalībnieku labā veiktajām iemaksām un uzkrāto papildpensijas kapitālu, pirmo reizi šo pārskatu jāsagatavo par 2019. gadu.

Apstiprināti arī šādi noteikumi: “Normatīvie noteikumi par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību”, “Privāto pensiju fondu maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas normatīvie noteikumi” un “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”, kuriem mainīts izdošanas pamatojums un veikti redakcionāli precizējumi, kā arī “Grozījums “Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”, veicot tehnisku precizējumu.

Noteikumi šodien publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: “Privāto pensiju fondu pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”, “Normatīvie noteikumi par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību”, “Privāto pensiju fondu maksātspējas normas un pašu kapitāla aprēķināšanas normatīvie noteikumi”, “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi” un Grozījums “Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807
e-pasts: kristine.tjarve@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm