Apstiprināts FKTK budžets 2013. gadam

21.12.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 21.12.2012.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināts FKTK budžets 2013. gadam

Šodien, 21. decembrī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – FKTK) padomes sēdē apstiprināja plānoto budžetu 2013. gadam, nosakot arī uzraugāmo tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības nodrošināšanai. Nākamajā gadā plānots turpināt aizsākto darbības procesu efektivizēšanu.

FKTK 2013. gada budžetā plānoti ieņēmumi 4.45 milj. latu apmērā un izdevumi 4.9 milj. latu apmērā. Plānots izdevumus daļēji segt no uzkrājuma, kas radies darbības iepriekšējos gados. Plānotā proporcija izdevumu segšanai – 90% no tirgus dalībnieku finansējuma, un 10% no FKTK darbības rezultāta atlikuma. 

Izdevumu pieaugums plānots 8% apmērā, salīdzinot ar FKTK 2012. gada apstiprināto budžetu, lai nodrošinātu FKTK darbības stratēģijas un plāna izpildi. Katru gadu sadarbība ar citu valstu finanšu sistēmas uzraudzības un ES institūcijām pastiprinās, ar ko skaidrojams dalības maksu nodrošinājuma pieaugums ES institūcijās. Palielinājums plānots arī profesionālo pakalpojumu izdevumos, piem., funkcionālajiem auditiem un Mystery shopping pakalpojumiem. Neliels pieaugums plānots arī uzturēšanās un saimniecisko izdevumu segšanai, kas ietver nomas maksas palielinājuma daļu, gan biroja platības paplašināšanu (par 12%). 2013. gadā plānots atvērt piecas jaunas amata vietas.

FKTK darbība tiek finansēta no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem, kas izriet no to darbības rādītāju apmēra, piem., bankām no to aktīvu apmēra. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu likme ir aprēķināta, ņemot vērā patērēto FKTK resursu īpatsvara izmantošanu uzraudzības nozarēm:
• 81% monetāro iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzībai;
• 19% apdrošināšanas nozares uzraudzībai.

Šogad finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem piemērojamās likmes plānots atstāt iepriekšējā gada līmenī, izņemot bankām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Savukārt apdrošinātājiem, t.sk. filiālēm plānots neliels likmes samazinājums atbilstoši uzraudzības izmaksām, izņemot dzīvības apdrošināšanas operāciju veidam.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm